Populärt innehåll

Annonser

Underhållsplan

Vi sitter med arbetet med att revidera vår underhållsplan för fastigheten. De största arbeten (stambyten, takbyte) är gjorda för mindre än 10 år sedan. Det gör att alla stora utgifter hamnar så långt fram i tiden att det blir svårt att uppskatta hur mycket som skall sättas av årligen.

Finns det någon enkel tumregel man kan använda sig av?
I stil med: xxx kr/kvadratmeter och år.
Jag inser att saker som fasad, hustyp mm påverkar men ett grovt överslag borde gå att göra.
Av Daniel Weibull (3 poster), 11:02, 12 maj 2010
renovering, stambyte, underhåll, underhållsplan
Rösta
0,0

Senaste svar på tråden

Daniel,

I samlingen Refab hittar du statistik från de kommunala bolagen vad gäller löpande underhåll och avsättningar etc.
Den finns att låna på biblioteket, men kanske inte den roligaste läsningen.

Mycket grovt räknat skall det planerade underhållet ligga mellan 60-100kr/kvm och år över en lång tidshorisont.

Hoppas det hjälpte.
Av Tomas Bäckman (13 poster), 11:50, 17 maj 2010
En underhållsplan för en förening är inte alltid så lätt att arbeta efter. Repab som i annat svar jämförs med, tycker jag inte är bra. Repab är HSB:s förlängda arm. HSB har föreningar mellan 3 till 1400 lägenheter ändå behandlas dessa "lika" i en underhållsplan.
Mycket siffror som också beskrivs i annat svar gör det svårt för "ovana" för att inte säga de flesta styrelseldamöter i brf styrelser att arbeta med dessa underhållsplaner i budgetarbetet.

Det är lätt att bli luradom man går allt för mycket pårepabs siffror.
Exempel.
Den förening som jag har erfarenhet tillhör de stora. Vi skulle måla om parkeringsplatser och budgeterade efter Repabs underhållsplan a`200kr stycket.

Vi gick ut med anbud till 3 målare och fick arbetet för cirka 60kr per plats. Här handlade det om 600platser.
Av stephan sundling (6 poster), 10:43, 07 december 2010
En underhållsplan kan aldrig bli fullständig, och visar aldrig de rätta belopp som kan bli aktuella i framtiden. Det är både enklare och säkrare att helt enkelt fastställa ett schablonbelopp per kvadratmeter. Erfarenheten säger att det idag bör avsättas 145 kr/kvm/år (+/- 20%) om det ska räcka till ALLT kommande fastighetsunderhåll, ombyggnader och nyinvesteringar. Observera dock att det inte är detta belopp som ska avsättas till yttre fonden. Det som gäller är: avsättning till uh-fonden + avskrivningarna = 145 kr/kvm/år
www.borattupplysning.se/wp_sttips/?page_id=357
Av Lennart Ljunggren (4 poster), 00:13, 17 december 2010
Även om schablon kan användas så blir det såklart aldrig lika träffsäkert som att använda nyckeltal per åtgärd. Det som bör styra är hur verklighetsförankrad styrelsen vill att underhållsplanen ska vara. Risken är att man över eller underdriver underhållskostnaden, särskilt på sikt.

Med vänlig hälsning
Alfred Lingström
Lingström Fastighet
https://www.lingstromfastighet.se/
Av Alfred Lingström (10 poster), 14:27, 30 november 2022
Rösta
0,0

Föreningens hemsida på Allabrfer.se

Som medlem på Styrelseguiden.se får din förening en gratis hemsida på Allabrfer.se, Sveriges samlingsplats för bostadsrättsföreningars hemsidor.
Läs våra användarvillkor.
Vi använder RuleMailer för att skicka nyhetsbrev.

Copyright © 2009 Styrelseguiden.se

Styrelseguiden Norden AB
Frejgatan 8
114 20 Stockholm
info@styrelseguiden.se