Nyheter - Räntor och räntepolitik

De senaste nyheterna kring bolåneräntor och räntepolitik från Svenska tidningar och prognosmakare.

Institut höjer boräntor

SBAB, Länsförsäkringar och Skandiabanken höjer sina boräntor på onsdagen.

 

Ha utrymme för rejält högre ränta än idag

En normal styrränta bedöms ligga någonstans mellan 3 och 4,5 procent.
Alla med bolån måste bereda sig på högre räntor. Se till att ha utrymme för räntor som är 3 procentenheter högre än i dag. Enligt SvD:s makroexpert Leif Petersen.

Reporäntan höjs med 0,25 procentenheter till 1,25

Riksbankens direktion har beslutat att höja reporäntan med 0,25 procentenheter till 1,25 procent.

Den svenska ekonomin växer rekordsnabbt. Återhämtningen fortsätter också i omvärlden även om oron för den statsfinansiella utvecklingen i Europa ökat. Det underliggande inflationstrycket är fortfarande lågt i Sverige, men väntas stiga i takt med att konjunkturläget stärks. För att stabilisera inflationen nära målet på 2 procent och undvika ett för högt resursutnyttjande behöver reporäntan gradvis höjas.

Danske höjer boräntor

Danske Bolån höjer vissa bolåneräntor mellan 6-17 punkter den 15 december.

Riksbankens signaler får fler att välja korta lån

I november ökade andelen bolån med den kortaste bindningstiden på tre månader till 73 procent från 69 procent i september.

Räntor upp - men inte mycket till

Det mest troliga är att Riksbanken fortsätter höja reporäntan under vintern men dämpar tempot redan i vår. Det finns goda skäl till den försiktigare hållningen, enligt Klas Ekelund och Privata affärer.

Bostadsrättsföreningar mest nöjda med SBAB

Enligt en undersökningen som genomfördes mellan den 15 oktober och 15 november. Drygt 10 500 personer och företag/institutioner har intervjuats.

Fler tror på stigande bopriser

Nästan sex av tio hushåll, 58 procent, tror att bostadspriserna kommer att stiga och bara ett av tio hushåll tror på fallande priser, visar SEB:s boprisindikator som stiger för femte månaden i rad. Andelen som tror på stillastående priser är 24 procent.

Riksbanken höjer räntan

Riksbanken höjer som väntat reporäntan med 0,25 procentenheter till 1,00 procent. Mer oväntat var att banken samtidigt sänker prognosen för den framtida räntan.

SBAB ändrar bolåneräntorna

SBAB höjer bolåneräntan på tre månaders bindningstid med 0,05 procentenheter. Övriga bindningstider lämnas oförändrade.

SBAB höjer och sänker boräntor

Bolåneföretaget SBAB höjer boräntor med kort bindningstid och sänker räntorna för lån med längre bindningstid än tre år.

Efter ändringarna får lån med tre månaders bindningstid en ränta på 2,25 procent, en höjning med 0,07 procentenheter. Lån bundna i två år ligger oförändrat på 2,90 procent.

Räntan på lån bundna i fem år sänks med 0,07 procentenheter till 3,95 procent och lån bundna i tio år får en ränta på 4,68 procent, en sänkning med 0,16 procentenheter.

Riksbanken höjer styrräntan

Riksbanken meddelade nu på förmiddagen att reporäntan – den viktigaste styrräntan – höjs med 0,25 procentenheter. Därmed ligger styrräntan nu på 0,75 procent.

Fler väljer korta bolån igen

Andelen nya låntagare som väljer tre månaders bindningstid på bolånen ökade till 78 procent i augusti, enligt statistik från det statliga bolåneinstitutet SBAB. I juli låg andelen på 77 procent.

PROGNOS: RIKSBANKEN HÖJER RÄNTAN TILL 0,75% 2/9

Riksbanken väntas höja reporäntan med 0,25 procentenheter, till 0,75 procent, vid det penningpolitiska mötet den 1 september, räntebeskedet lämnas den 2 september.

Stor majoritet bedömare tror på räntehöjning

Aktörerna på den svenska räntemarknaden är helt eniga om att Riksbanken kommer att höja reporäntan med 0,25 procentenheter nästa vecka, men ett fåtal valutamarknadsaktörer tror att räntan kommer att lämnas oförändrad.

Bankerna tar ut mer vinst på bolån

Storbankerna tjänar mer och mer pengar på att låna ut pengar. På vissa bolån har SEB det senaste året fördubblat sina marginaler, skriver Dagens Industri. Det har även Finansinspektionen märkt av och nu ska det undersökas hur mycket bankerna egentligen tjänar.

Nordea höjer kort boränta

Nordea höjer räntan på korta bolån men sänker på lån med längre löptider. Efter förändringen kostar ett lån med tremånadersränta 2,23 procent. Det femåriga lånet får en ränta på 3,74 procent.

Experter: Bra läge att binda räntan

En historiskt låg femårsränta tillsammans med en stigande rörlig ränta kan göra att det just nu är ett av de bästa tillfällena för att binda delar av bolånet. Det menar flera av bankernas privatekonomer. Generellt sett har dock rörligt lönat sig hittills.

Nordea tror på mindre räntehöjning

Nordea tror att Riksbanken kommer att gå något lugnare fram med sina räntehöjningar nästa år och gör därför en mindre justering av sin prognos för nästa år. Det framgår av en rapport från Nordea.

SBAB höjer och sänker boräntor

Bolåneföretaget SBAB höjer boräntor med kort bindningstid och sänker räntorna för lån med längre bindningstid än tre år.
Efter ändringarna får lån med tre månaders bindningstid en ränta på 2,25 procent, en höjning med 0,07 procentenheter. Lån bundna i två år ligger oförändrat på 2,90 procent.

Du är här Hem Nyheter

Föreningens hemsida på Allabrfer.se

Som medlem på Styrelseguiden.se får din förening en gratis hemsida på Allabrfer.se, Sveriges samlingsplats för bostadsrättsföreningars hemsidor.
Läs våra användarvillkor.
Vi använder RuleMailer för att skicka nyhetsbrev.

Copyright © 2009 Styrelseguiden.se

Styrelseguiden Norden AB
Frejgatan 8
114 20 Stockholm
info@styrelseguiden.se