Nyheter - Räntor och räntepolitik

De senaste nyheterna kring bolåneräntor och räntepolitik från Svenska tidningar och prognosmakare.

Fler binder sina bolån

Fler låntagare binder nu sin bolåneränta på längre tid. Andelen bolånetagare hos SBAB som valt boränta med tre månaders bindningstid har minskat, medan andelen med längre bindningstider har ökat.

Ingves: Därför höjde vi räntan

Idag höjde Riksbanken räntan för första gången sedan den rekordlåga räntan på 0,25 procent sattes förra sommaren. Stefan Ingves reder nu ut orsakerna bakom höjningen.

Få oroas av högre boräntor

Boräntorna har höjts rejält på sistone och förväntas fortsätta att stiga framöver - men flertalet hushåll ser inte detta som något hot mot den egna hushållsekonomin, enligt en ny undersökning på uppdrag av Länsförsäkringar.

SBAB höjer och sänker bolåneräntor

SBAB höjer bolåneräntan med bindningstider på 3 månader och ett år med 0,08 respektive 0,07 procentenheter.

De har lägsta bolåneräntan

SEB och Danskebank är lättast att förhandla med när det kommer till bolån, enligt statistik från Comboloan.

Tungviktare vill ha bolånetak

Ett beslut om bolånetak rycker närmare. Idag sammanträder Finansinspektionens styrelse för att diskutera inkomna remissvar. Bland remissinstanserna finns kritiker, men majoriteten är positiva eller har inga invändningar mot förslaget. Ett formellt beslut om regleringen väntas ske vid nästa styrelsemöte i juli.

Länsförsäkringar höjer boräntor

Länsförsäkringar höjer tremånadersräntan med 0,10 procentenheter till 1,98 procent. Tvåårsräntan höjs med 0,05 procentenheter till 2,62 procent. Femårsräntan sänks dock med 0,15 procentenheter till 3,85 procent.

SBAB höjer och sänker

Bolåneföretaget SBAB höjer räntan på bolån med bindningstiden tre månader med 0,05 procentenheter till 1,93 % Efter höjningen blir räntan 1,93 procent. Bolån med bindningstider på ett och två år lämnas oförändrade. Övriga räntor sänks med mellan 0,03 och 0,12 procentenheter.

Länsförsäkringar höjer och sänker

Länsförsäkringar höjer räntorna på bolån med tre månaders bindningstid med 0,10 procentenheter till 1,88 procent. Samtidigt sänks femårsräntan med 0,15 procentenheter till 4,0 procent.

SBAB höjer och sänker

Bolåneföretaget SBAB höjer räntorna på bolån med tre månaders och ett års bindningstider med 0,10 procentenheter. Räntor för bindningstider över fyra år sänks med mellan 0,03 och 0,10 procentenheter. Tvåårs- och treårsräntorna lämnas oförändrade.

Baksmälla efter bolånefesten

Hushållens bolånefest riskerar att sluta i en baksmälla på bomarknaden.
Den snabba pris- och skuldsättningsspiralen, innebär stora risker för låntagarna och svensk ekonomi enligt Statens bostadskreditnämnd (BKN).

Riksbanken väntas höja räntan i juli

Riksbanken höjer reporäntan i juli, trots att den europeiska skuldkrisen börjat rucka på europeiska BNP-prognoser, enligt en enkät med ekonomer gjord av Reuters.

Experter varnar för dyrare bolån

Bolåneräntorna har höjts med cirka 0,25 procentenheter hittills i år.
Men det är bara början.
Nu varnar bolåneinstituten och bankerna för ett flertal höjningar under resten av året.
- Vi kommer att se en uppförstrappa med räntehöjningar framöver och vi har bara klivit upp på första trappsteget, säger Gunilla Nyström, privatekonomisk expert på SEB.

Nordea höjer och sänker boräntor

Nordea höjer räntan för lån med tre månaders bindningstid med 0,05 procentenheter till 1,80 procent. Samtidigt sänks femårsräntan med 0,05 procentenheter till 4,10 procent.

Du får betala när finansmarknaden ska regleras

När regler skärps på finansmarknaden är det hushållen som får betala. Redan nu märks det på bolån med kort bindningstid.

SBAB höjer och sänker bolåneräntor

SBAB höjer bolåneräntan med bindningstider på 3 månader och ett år med 0,08 respektive 0,07 procentenheter. Räntorna på bolån med bindningstider på tre år och längre sänks med mellan 0,09 och 0,18 procentenheter. Tvåårsräntan lämnas oförändrad.

Förbud mot för höga bolån

Finansinspektionen vill införa bolånetak på 85 procent.
Bolånen kan komma att begränsas – från och med 1 oktober i år ska man inte få låna mer än 85 procent av marknadsvärdet av bostaden enligt ett förslag från Finansinspektionen. Men Mäklarsamfundet är kritiska.

Fem viktiga frågor om bostadslån

Det är Finansinspektionen (FI) som planerar att införa en begränsning för hur mycket pengar en bostadsköpare får låna med bostaden som säkerhet, ett så kallat bolånetak. Begränsningen är tänkt att ligga inom ett intervall på 75–90 procent av marknadsvärdet eller köpeskillingen. Bolånetaket ska gälla för privatpersoner som tar nya lån med bostaden som pant och är tänkt att träda i kraft 1 juli i år.

Färre väljer kortaste bolånen

Bolåneföretaget SBAB:s kunder börjar bli försiktigare. Andelen som väljer den allra kortaste bindningstiden minskar, visar bolagets månadsstatistik över nyutlåningen.

Höjd reporänta väntas i juli

Riksbanken höjer reporäntan i juli. Det är marknadens slutsats sedan Riksbanken publicerat sitt protokoll från det senaste direktionsmötet. Marknadsräntorna drog omedelbart iväg uppåt.

Du är här Hem Nyheter

Föreningens hemsida på Allabrfer.se

Som medlem på Styrelseguiden.se får din förening en gratis hemsida på Allabrfer.se, Sveriges samlingsplats för bostadsrättsföreningars hemsidor.
Läs våra användarvillkor.
Vi använder RuleMailer för att skicka nyhetsbrev.

Copyright © 2009 Styrelseguiden.se

Styrelseguiden Norden AB
Frejgatan 8
114 20 Stockholm
info@styrelseguiden.se