Nyheter - Räntor och räntepolitik

De senaste nyheterna kring bolåneräntor och räntepolitik från Svenska tidningar och prognosmakare.

Nordea höjer boräntor

Nordea höjer boräntor med kortare löptid. Tremånaderslånet höjs med 0,05 procentenheter till 1,65 procent medan ettårslånet höjs med 0,10 procentenheter till 1,94 procent.

Räntorna på bolånen sjönk

Räntorna på bolånen sjönk i mars.Femårsräntan minskade i snitt 0,22 procentenheter medan räntorna på tvåårslånen var oförändrade och de rörliga räntorna, inklusive de med högst tre månaders bindningstid, sjönk 0,11.

SBAB höjer och sänker

SBAB höjer och sänker boräntor. Bolån med den kortaste bindningstiden, tre månader, höjs med 0,05 procentenheter till 1,70 procent. Lån med bindningstider mellan tre och tio år sänks med 0,05 procentenheter. Efter sänkningen får ett lån bundet i fem år en ränta på 4,25 procent. Lån bundna på ett eller två år lämnas oförändrade.

Så tror regeringen om räntan

Reporäntan kommer att ligga på 1 procent i slutet av 2010 och kommer att toppa på 4,0 procent år 2014. Det spår regeringen i budgeten.

Liten sannolikhet för räntehöjning

Riksbanken kan höja reporäntan redan i veckan. Men sannolikheten är liten. De allra flesta bedömare räknar med en höjning i juli. - Men man ska inte räkna ut en höjning nu, säger SEB:s analytiker.

Bolånen billigare

Räntorna på bolånen sjönk i mars. Femårsräntan minskade i snitt 0,22 procentenheter medan räntorna på tvåårslånen var oförändrade och de rörliga räntorna, inklusive de med högst tre månaders bindningstid, sjönk 0,11.

Danske Bank spår lägre räntetopp

Danske Bank spår att svensk BNP växer med 1,5 procent på årsbasis i år och med 2,0 procent nästa år. Arbetslösheten spås bli 10,3 procent som årsgenomsnitt både i år och nästa år. Bankens ekonomer spår att Riksbanken höjer reporäntan mindre än vad Riksbanken själv förutser. Toppen nås mot slutet av 2012 på runt 3 procent.

Bolånen billigare - men snart blir det dyrare

Räntorna på bolånen sjönk i mars men Bolånebarometern spår att långivarna höjer räntorna under de kommande tolv månaderna.

Amortering på bolån når rekordlåg nivå

Rekordfå amorterar på sina bolån, visar undersökning som SEB beställt. "Hushållen blir mer sårbara", varnar Bengt Hansson, analytiker hos Statens bostadskreditnämnd, BKN, i DI.

SBAB: BNP växer 2,2 procent i år

Med lågt inflationstryck och en eftersläpande arbetsmarknad växer den svenska ekonomin med 2,2 procent i år för att öka tillväxten till 3,3 procent 2011, skriver bolåneinstitutet SBAB i en konjunkturprognos.

Ingves trycker upp korträntor

Marknadsräntorna har tickat upp under förmiddagen i Sverige såväl som i resterande Europa. Svenska räntor stiger relativt mer i kortare löptider efter att riksbankschef Stefan Ingves under morgonen sade att det svaga BNP-utfallet för det fjärde kvartalet inte ändrar tillväxtutsikterna i någon större grad.

SBAB: Hög belåningsgrad behöver inte skapa bobubbl

Diskussionen om vi har en bola?nebubbla eller inte i Sverige a?terkommer med ja?mna mellanrum. Nu har den blossat upp pa? nytt, vilket fa?tt ba?de Riksbanken att tillsa?tta en utredning och Finansinspektionen att la?gga fram fo?rslag om att begra?nsa utla?ningsgraden pa? bosta?der till mellan 75 och 90 procent av va?rdet.

Telefoni & Internet

Riksbanken kommer att börja höja räntan i sommar eller tidigt i höst, boräntan väntas dock börjar stiga tidigare. För den som har små marginaler i sin ekonomi är det tid att fundera över om det lönar sig att binda räntan.

Kronan allt starkare

Förväntningarna om en stigande reporänta har tilltagit den senaste månaden, visar analysföretaget Prosperas senaste enkät bland aktörer på penningmarknaden. På tolv månaders sikt väntas reporäntan ligga på 1,4 procent.

Bolånefajten

Riksbankschefen Stefan Ingves vill mota Olle i grind och strama åt bostadsutlåningen. SBAB:s Eva Cederbalk anser att både låntagare och utlånare tar tillräckligt ansvar redan idag

FI vill skärpa bolåneregler

Riskerna för det finansiella systemet som helhet är låga men hushållens höga belåningsgrad oroar är slutsatsen i Finansinspektionens (FI) bolåneundersökning.

Lättast pruta boräntan hos SEB

Hos SEB är den framförhandlade snitträntan minst 0,2 procentenheter lägre på det rörliga bostadslånet än hos konkurrenterna. Riktigt framgångsrika förhandlare kan pressa ned räntan till mer än hälften av tabellräntan - 0,7 procent. Comboloans grundare och SEB:s Sverigechef delar med sig av framgångsfaktorerna.

Riksbanken höjer låneräntan

Riksbanken upphör med lån på tolv månaders löptid men fortsätter att erbjuda lån på tre och sex månaders löptid med rörlig ränta.

Allt fler hem säljs på auktion

Fler hem går under klubban. Bankerna har blivit strängare och kräver försäljning när låntagarna får problem. Samtidigt har bostadsrättsföreningar inte längre råd att vara generösa mot dem som inte betalar avgiften, utan begär tvångsförsäljning

Erik Penser spår reporänta 1,0 % i december 2010

Erik Penser förväntar sig att Riksbanken kommer att höja den svenska reporäntan från den nuvarande nivån vid 0,25 procent till 1,0 procent i december 2010. "Den första höjningen, 0,25 till 0,5 procent, väntas komma den 2 juli 2010 i samband med att årets andra Penningpolitiska rapport presenteras.
Du är här Hem Nyheter

Föreningens hemsida på Allabrfer.se

Som medlem på Styrelseguiden.se får din förening en gratis hemsida på Allabrfer.se, Sveriges samlingsplats för bostadsrättsföreningars hemsidor.
Läs våra användarvillkor.
Vi använder RuleMailer för att skicka nyhetsbrev.

Copyright © 2009 Styrelseguiden.se

Styrelseguiden Norden AB
Frejgatan 8
114 20 Stockholm
info@styrelseguiden.se