Nyheter - Juridik

De senaste nyheterna från media kring lagar och regler som rör föreningen.

Tvingas lämna bostadsrätt efter dödshot

Kalmar tingsrätt förpliktar en 69-årig man att omedelbart flytta från sin bostadsrätt. Detta sedan mannen vid två tillfällen hotat bostadsrättsföreningens ordförande till livet.

Oklarheter kring bygglov

Mäklarannonsen beskrev en bostadsrättsförening med fyra lägenheter.
På Bygg & Miljö höjde man förvånat på ögonbrynen – för bygglovet gällde ett fritidshus och en garagelänga.
Nu har mäklaren ändrat i annonserna.

Bostadsrättsförening ska utge miljonskadestånd

Styrelsemedlemmar i en bostadsrättsförening ska betala 1,9 miljoner kronor i skadestånd till en före detta medlem för att på felaktiga grunder ha nekat ett par att köpa medlemmens lägenhet.

Bostadsrättsförening nekar systematiskt köpare

En bostadsrättsförening på Västergård vägrar acceptera köpare efter köpare, till mäklarnas stora förvåning. Samtidigt dras säljaren Mattias Hammelfelt allt djupare ner i skuldträsket. Föreningen agerade likadant för fyra år sedan då HD avslöjande att bostadsrättsföreningar diskriminerade invandrare.

De vill ha övervakningskamera i garaget

Bostadsrättsföreningen tröttnade på alla inbrott och förstörelse i garaget. Nu har man sökt tillstånd för kameraövervakning vilket är ovanligt för Uddevalla.

Hovrätt godkänner stämmobeslut om altaner

En kvalificerad majoritet beslutade på en extrastämma i en bostadsrättsförening om uppförande av altaner för de medlemmar som ägde lägenheterna på bottenplan. Hovrätten finner att förändringen får anses vara av liten betydelse för de tre medlemmar som motsatt sig förslaget.

Boföreningar stämmer byggare på 130 miljoner

Två nybildade bostadsrättsföreningar på Ön stämmer byggare på miljonbelopp. Föreningarna menar att de betalat 130 miljoner kronor för mycket för tomträtter.

Bostäder kan ha sprängskador

Sprängningarna i Henriksdals reningsverk har skadat husen på Henriksdals ringen, anser en av bostadsrättsföreningarna. Sprickor och sättningar har upptäckts.
Föreningen kräver ersättning för skadorna men vill också att Danvikslösenprojektet, som inne bär mer sprängningar i berget tittar på frågan.

BRF klagar på skräp, buller och avgaser

 Styrelsen för en bostadsrättsförening har skrivit till miljönämnden med anledning av att medlemmar i föreningen känner sig störda av nattklubbarna i närheten. Styrelsen har pratat med företrädare för nattklubbarna, vilket bara tillfälligt hjälpt. Därför undrar nu föreningen vad miljönämnden kan göra.

Balkongrök kan bli dyr för förening

En bostadsrättsförening på Gröna gatan i Uppsala måste se till så att cigarettrök från balkongerna inte tränger in i lägenheterna. Annars kan följden bli viten på 50 000 kronor.

Förening på Östermalm tvingas acceptera ny medlem

Hovrätten avslår nu en bostadsrättsförening på Östermalms överklagande angående beviljande av medlemskap för en 62-årig kvinna. Föreningens uppfattning är att kvinnan inte avsåg att bo i lägenheten utan att hennes exmake, som idag har en skatteskuld på 160 miljoner kronor, istället skulle använda den.

Trädfällarna i Sätra kan fällas

Bostadsrättsföreningen i Sätra som fällde ett 20-tal gamla tallar utan tillstånd har nu polisanmälts av Gävle kommun. Samtidigt förbereder kommunen för sin nya hårdare policy mot olovlig trädfällning generellt.

Förening får inte fälla träd i park

Byggnadsnämnden var hård och enig. Inte ett till stort skyddat träd till får fällas i Rönneå park.
Den nya bostadsrättsföreningen har precis kommit på plats när de lämnade in en ansökan om tillstånd för att fälla en bok. Trädet står nära ett av husen och retar särskilt en av hyresgästerna som får förmiddagssolen skuggad.

Bostadsrättsförening får rätt mot tidigare medlem

Hovrätten finner inte att en tidigare medlem i en bostadsrättsförening förmått styrka att föreningen åtagit sig att utföra renoveringsarbeten om drygt 300 000 kronor. En bostadsrättsförening yrkade i tingsrätten att två makar solidariskt skulle förpliktas att utge drygt 60 000 kronor avseende förfallna månadsavgifter. Makarna skulle även åläggas att omedelbart avflytta från den berörda bostadsrättslägenheten.

Ordförande i brf fälls för förskingring

En man döms till villkorlig dom och dagsböter för att ha förskingrat pengar och gjort privata inköp på en bostadsrättsförenings bekostnad.

Hur hantera påflugen granne?

Psykologen Madeleine Gauffin Rahme svarar på en läsares fråga om en granne i bostadsrättsföreningen. Hur gör man när det blir obalans i grannrelationen.

Avslag för balkonger som försämrar ljusinsläpp

En bostadsrättsförening som velat låta medlemmar bygga till balkonger fick avslag i hyresnämnden. Hovrätten avslår nu föreningens överklagande.

Båda instanserna har i sina beslut lagt vikt vid att de planerade balkongerna ostridigt skulle försämra ljusinsläppet i de så kallade vinterträdgårdar som de boende på nedervåningen disponerar.

Osäkra ägarförhållande kring vindsvåningar

Många som bor i en vindsvåning känner inte till att de kanske inte äger sin egen bostadsrätt. I själva verket kan de samäga hela vinden tillsammans med de grannar som också har en vindslägenhet.

Byggföretag och boförening förlikas

Ett byggföretag ville upphäva försäljningen av en fastighet i Svartbäcken och bostadsrättsföreningens medlemmar riskerade att förvandlas till hyresgäster.  Parterna har nu förlikats vid Uppsala tingsrätt.

Förening får ersättning efter biljakt

Bilstölden slutade i en garageport på Kågevägen.
Nu får bostadsrättsföreningen som äger porten ersättning från polisen.

Du är här Hem Nyheter

Föreningens hemsida på Allabrfer.se

Som medlem på Styrelseguiden.se får din förening en gratis hemsida på Allabrfer.se, Sveriges samlingsplats för bostadsrättsföreningars hemsidor.
Läs våra användarvillkor.
Vi använder RuleMailer för att skicka nyhetsbrev.

Copyright © 2009 Styrelseguiden.se

Styrelseguiden Norden AB
Frejgatan 8
114 20 Stockholm
info@styrelseguiden.se