Nyheter - Lägenhetsförsäljning

Det allra senaste från media kring lägenhetsförsäljning. Trender och analyser från alla Sveriges tidningar.

Pristapp på bostadsrätter i sommar

Bostadsrätterna har tappat 4 procent i pris mellan maj och juli medan villapriserna har stått stilla i riket, enligt Mäklarstatistik.

Prisnedgången för bostadsrätter är större ute i landet än i storstäderna där tappet var 3 procent i Stockholms- och Göteborgsområdena, medan priserna gick ner med 2 procent i Malmöområdet. Sammantaget har bland annat bolånetakets införande och räntehöjningar lett till en generell avmattning på bomarknaden.

Nervöst inför stora visningshelgen

Nu drar mäklarnas bostadsvisningar igång efter sommarstilleståndet. Utbudet är stort efter en trög vår, och experter har spått ett prisfall. Men mäklarna sätter sitt hopp till de fallande marknadsräntorna.

Prisfall på bostäder

Bostadspriserna minskade i samtliga tre storstadområden under andra kvartalet och nedgången väntas fortsätta under tredje kvartalet, om än i mindre omfattning än under andra kvartalet.

Det visar den enkät till drygt 200 fastighetsmäklare i Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö som CMA Research genomfört på uppdrag av SBAB.

Nu krävs budlistor

Din insyn som bostadsköpare ökar, och kraven skärps på att fastighetsmäklaren är en opartisk mellanhand. Det är två effekter av den nya fastighets mäklar lag som träder i kraft på fredag. Mäklarna blir bland annat tvungna att upprätta noggranna budgivningslistor.

Köpare stämmer bostadsrättsförening

Marine Samuelssons kamp för att få rätt mot sin bostadsrättsförening fortsätter. Hon stämde föreningen eftersom lägenheten hon köpt var full av fel. Men nu säger föreningen att det aldrig var något köp.

Men nu hävdar bostadsrättsföreningen att det inte handlade om ett köp utan i stället en upplåtelse. Ett avtal som används när en bostadsrättsförening bildats och lägenhet för första gången tas i anspråk.

Färre tror på stigande bopriser

De svenska hushållens tro på stigande priser på bostadsmarknaden försvagades i juni jämfört med föregående månad.
Det visar SEB:s boprisindikator som publicerades på onsdagen.

IMF: Prisfall på svenska bostäder troligt

Den ekonomiska tillväxten i Sverige väntas de kommande två åren bli något lägre än de 5,7 procent som uppnåddes under 2010, men om riskerna i euroområdets periferi skulle sprida sig till kärnan kan tillväxten i euroområdet påverkas allvarligt. Och även om så inte skulle bli fallet så förefaller svenska huspriser övervärderade och ihållande prisfall är troligt.

Han bygger lägenhet – för 62 miljoner kronor

På en av Stockholms mest exklusiva adresser ska byggföretagaren Kristofer Lundberg omvandla drygt 500 kvadratmeter vindskontor till en av stans dyraste lägenheter. Enligt honom finns det fortfarande en marknad för de exklusiva objekten.

Trist bostadsmarknad, ett drömläge

Prognosmakarna vågar knappt ge några bedömningar av framtidens priser längre. Men flertalet spår att det tidigare rallyt på uppåt 10 procent per år tvärnitar vid 0 till ett par procents ökningstakt 2011. Det är precis vad vi vill ha.

OECD: Då toppar bopriserna

OECD, industriländernas ekonomiska samarbetsorganisation, har kommit fram till när bostadspriserna har nått toppen. De reala svenska bostadspriserna väntas toppa under 2011 eller 2012, enligt samstämmiga signaler från två olika scenarier.

Skräckscenariot: Negativ spiral på bomarknaden

Bankerna spelar ett högt spel med svenska bolån på obligationsmarknaderna. Ett plötsligt boprisfall hotar att starta en negativ spiral för hushållen, där skenande boräntor pressar priserna ytterligare.

Småhuspriserna faller

Priserna på permanenta småhus sjönk 1 procent under perioden februari till och med april jämfört med närmast föregående tremånadersperiod, enligt statistik från SCB.

Bostadsrätter steg mer än villor

Bostadsrätter har under det senaste året gått upp med 7 procent och med 1 procent de senaste tre månaderna, enligt siffror från Mäklarstatistik. Villapriserna har de senaste tre månaderna stigit med en procent, medan de under april var oförändrade. Bostadsrättspriserna sjönk med en procent under april.

Faktorerna som driver upp bopriserna

Riksbanken har analyserat vad som ligger bakom de kraftigt stigande bopriserna i Sverige. Nya studier tyder på att de höga svenska bostadspriserna i stor utsträckning kan förklaras av fundamentala faktorer, det vill säga att det finns naturliga ekonomiska förklaringar till den prisstegring som skett.

 

Små prisförändringar på bostäder

Priserna på bostadsrätter har den senaste tremånadersperioden gått upp med 3 procent men villapriserna har legat stilla.
Under mars har priserna stått still för både bostadsrätter och villor i riket, enligt Mäklarstatistik.

Hushållens syn på bostadsmarknaden åter ljusare

Fler än tidigare tror att bostadspriserna ska stiga och färre tror på fallande priser. Det visar SEB:s Boprisindikator som vänder uppåt i april. Mer än hälften av hushållen tror nu på stigande bostadspriser. Hushållen tror att reporäntan ligger på 2,14 procent om ett år och andelen som planerar att binda räntan ökar marginellt.

Nya tider på bostadsmarknaden

De senaste årens rusningar och rasrisker byts ut mot stiltje på bostadsmarknaden, spår di.se:s makropanel. Bubbelriskerna bleknar också i takt med att räntorna stiger.

Riksbanken: Ingen bobubbla

De höga svenska bostadspriserna kan i stor utsträckning förklaras av det man brukar kalla fundamentala faktorer, det vill säga att det finns naturliga ekonomiska förklaringar till den prisstegring som har skett. Det framgår av sammanfattningen av Riksbankens utredning om riskerna på den svenska bostadsmarknaden.

Därför dröjer boprissmällen

Jobblyft och fortsatt bostadsbrist håller uppe bostadspriserna, trots stigande räntor och en oroande skuldökningstakt. Men framme vid nästa lågkonjunktur ser det värre ut, varnar SEB:s analytiker.

SBAB tror inte på boprisras

Bostadspriserna bromsar in men undviker ras, bedömer SBAB. Bostadsbrist och en stor generation förstagångsköpare gör att marknaden håller emot prispressen från räntehöjningar, bolånetak och amorteringskrav.

Du är här Hem Nyheter

Föreningens hemsida på Allabrfer.se

Som medlem på Styrelseguiden.se får din förening en gratis hemsida på Allabrfer.se, Sveriges samlingsplats för bostadsrättsföreningars hemsidor.
Läs våra användarvillkor.
Vi använder RuleMailer för att skicka nyhetsbrev.

Copyright © 2009 Styrelseguiden.se

Styrelseguiden Norden AB
Frejgatan 8
114 20 Stockholm
info@styrelseguiden.se