Försäljning av råvind - konflikt

På stämman i somras fick styrelsen i uppdrag att titta på möjligheten att förädla råvinden igen. Två medlemmar gick fullständigt i taket trots majoritet.

De fortsätter motarbeta styrelsen och anser nu att den utredning som gjorts och presenterats för alla medlemmar (med hjälp av välrenommerat projektledning/upphandlings företag) är ett skämt och skandal osv.

Vårt informationsmöte med presentation av utredningen/ekonomi var som hämtat ur en Lars Norén pjäs. Dessa två medlemmar gick i taket igen innan vi hann börja och krävde de 5 första minuterna med att förklara att projektet är omöjligt och kommer aldrig att kunna utföras med hänvisning till paragrafer, bygglov mm. Trots att det inte finns några frågetecken kring detta utom just gällande tvättstugan och det fanns med som en "ömmande" punkt i vår presentation också. Dvs att vi måste titta mer på hur vi ska lösa det på bästa sätt.

De krävde att få nagelfara utredningen samt de ekonomiska kalkyler som gjorts samt att avtalet produceras redan nu så de kan nagelfara detta utifrån sin yrkesskicklighet (de är pensionerade fd advokater). Vi sa ja till detta samtidigt som jag nu i efterhand tycker att det borde utföras av en oberoende instans.

Vi har fått brev med synpunkter från dem också som vi måste besvara samt som de kräver måste redovisas på nästa informationsmöte. Dock är det samma frågor vi svarade på under vår frågestund på informationsmötet - men endast dessa två medlemmar är ej nöjda med svaren.

De hälsar inte längre på oss i styrelsen när vi möts i trapphuset och de har dessutom kontaktat projektledaren vi anlitade för att tacka för hans insats och samtidigt passat på att idiotförklara styrelsen - proffsigt, man skäms. I sina synpunkter till oss skriver de att projektledarens underlag i stort sätt var ett skämt (motsägelsefullt eller hur).

Vi jobbar på i motvind, endast från dessa två - men jag undrar om någon annan har haft sådana här problem isåfall hur har ni löst det?

Av anonym användare , 16:24, 10 februari 2016
Rösta
2,5

Senaste svar på tråden

Hej,

Det var en målande beskrivning av er situation.
Tyvärr inte helt ovanlig när det kommer till mer drastiska projekt i en förening.
Vindsombyggnad påverkar olika medlemmar på olika sätt vilket skapar konflikter.
Typiskt är de på översta våningsplanet inte helt nöjda med att få grannar ovanför, andra har problem med minskad förrådsyta etc.

Naturligtvis skall man sträva efter en professionell hållning och bemötande samt att måna om stämningen i föreningen. Samtidigt får styrelsen och föreningen inte ta extra hänsyn till enskilda medlemmars åsikter eller preferenser. Föreningslagen kräver lika behandling av alla.
Största möjliga nytta för föreningen, och därmed dess medlemmar är det styrelsen bör ha som mål.

I en fråga som denna blir det en föreningsstämma som kommer att fatta beslutet. Enskilda medlemmar som motsätter sig detta kan överklaga till hyresnämnden vilket ofta leder till förseningar i projektstart men sällan till upphävande av beslut om underlaget är korrekt.

Dialog är, som vanligt, en bra metod.
Om, som du skriver, samtliga övriga medlemmar är positiva till projektet så kommer det att bli av, sinom tid. Diskussionen med de som är tveksamma bör då syfta till vad föreningen kan göra för att det skall bli så bra som möjligt även för dessa.

Hoppas det hjälpte något och lycka till!
Av Admin (93 poster), 10:31, 11 februari 2016
Rösta
2,5

Föreningens hemsida på Allabrfer.se

Som medlem på Styrelseguiden.se får din förening en gratis hemsida på Allabrfer.se, Sveriges samlingsplats för bostadsrättsföreningars hemsidor.
Läs våra användarvillkor.
Vi använder RuleMailer för att skicka nyhetsbrev.

Copyright © 2009 Styrelseguiden.se

Styrelseguiden Norden AB
Frejgatan 8
114 20 Stockholm
info@styrelseguiden.se