Hur hanterar man Styrelse- Ordf samt Ord Led. som Ej handlar lämpligt?

Hej

Vi är Brf som gjorde ombildning för drygt 2 år sedan.
Liten förening, 30-tal lägenheter med drygt 25 medlemmar, resterande hyreslägenheter.

Styrelsen består av 5 Ord Ledam. (varav 1 är Ordf.) samt 2 suppl.
Brf tecknas av Styrelsen två i förening.

Vårt problem är två;

Probl. #1./ Ordf. har ett förhållande med en av Ord Led. De avser flytta samman och provbo, samtidigt som de hyr ut Ordf lägenhet i andra hand i 1 år.
3 Ord. Led. + 1 Suppl har förklarat att de finner detta högst olämpligt och bett dem om att en av dem ska kliva tillbaka och avsäga sig sitt uppdrag.
De förstår inte problematiken och säger att de är valda av föreningsstämma, att det inte finns något i stadgar som motsätter detta, detsamma med föreningslagar och bostadsrättslagar.
Den senaste tiden är samtliga räkningar/fakturor attesterade av dessa båda vilket tyder på att de inte bryr sig om/alt förstår problematiken.
Påtalas att vi INTE misstänkter bedrägeri.

Probl. #2/
Ordf har börjat fatta egna beslut och verkställa dem, utan att varken förankra dem med Styrelsen samt att informera om dem först i efterhand.
Ex. på detta är;
- Att skicka medlem till Kronofogden för obetalda månadsavgifter, när Ordf delgav styrelsen sitt beslut kunde han inte redogöra för hur många månadsavgifter det rör sig om.
- Såga ner Buskar/Träd runt huset.

Min fråga är egentligen om det finns annat sätt än att utlysa extra föreningsstämma och välja ny styrelse?

Det smidigaste alternativet hade varit om styrelsen kunde "konstituera sig" en gång till, genom att;
- Den Ord Ledam. som lever tillsammans med Ordf. blir suppeleant och en av suppleanterna blir Ord Ledam.
- Samtidigt ges Ordf. en skarp tillrättavisning om att han inte har någon som helst mandat att fatta egna beslut bara för att han är Ordf.

Nedan vad som står i våra stadgar;


Styrelse och revisorer.

XX §
Styrelsen består av minst 3 och högst 8 ledamöter och högst 3
suppleanter.

XX §
Styrelsen konstituerar sig själv.
Styrelsen är beslutsför när de vid sammanträdet närvarandes antal
överstiger hälften av hela antalet styrelseledamöter.
Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta
röstande förenar sig och vid lika röstetal den mening som biträdes
av ordföranden, dock att giltigt beslut fordrar enhällighet när för
beslutsförhet minsta antal ledamöter är närvarande.
Styrelseledamot som handlar över sin handlingsram utan styrelsens
beslut enligt protokoll, kan uteslutas med omedelbar verkan.
Styrelsen kan begära skadestånd för ogiltigt handlande.

Föreningsstämma.
XX §
Extra föreningsstämma hålls då styrelsen finner skäl därtill eller när
det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av en revisor eller av
minst 1/10 av samtliga röstberättigade.
Av Jens Olsson (1 poster), 20:06, 12 november 2011
Styrelse
Rösta
0,0

Föreningens hemsida på Allabrfer.se

Som medlem på Styrelseguiden.se får din förening en gratis hemsida på Allabrfer.se, Sveriges samlingsplats för bostadsrättsföreningars hemsidor.
Läs våra användarvillkor.
Vi använder RuleMailer för att skicka nyhetsbrev.

Copyright © 2009 Styrelseguiden.se

Styrelseguiden Norden AB
Frejgatan 8
114 20 Stockholm
info@styrelseguiden.se