Inbjudan frågeformulär Elbilsladdning inom Bostadsrättsföreningar

Inbjudan frågeformulär Elbilsladdning inom Bostadsrättsföreningar


Hej,

Detta är en inbjudan till deltagande i ett forskningsprojekt på KTH. Syftet är att undersöka hur Bostadsrättsföreningarna ser på att tillhandahålla elbilsladdning och hur många föreningar finns som redan har laddningsinfrastruktur för elbilar.

Ditt deltagande är anonymt och informationen kommer endast att användas i forskningssyfte. Frågeformuläret kan fyllas in online och borde fyllas i av en eller fler av föreningens styrelseledamöter. Det tar cirka 15 minuter att besvara.

Ert deltagande är väldigt viktigt och vi skulle verkligen uppskatta om Ni vill medverka i detta projekt.

Vill du delta så kan du hitta frågeformuläret på den här länken:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7b5YiDWr6DEQvN14izBOalwIpuN4uX2IJcQW_L_hq-k9BmA/viewform?usp=sf_link

Med vänliga hälsningar,

För frågor, synpunkter eller mer information vänligen kontakta Joram Langbroek, Transportvetenskap, KTH, joram.langbroek@abe.kth.se
Av Joram Langbroek (1 poster), 10:29, 06 september 2017
Elbilsladdning
Rösta
0,0

Föreningens hemsida på Allabrfer.se

Som medlem på Styrelseguiden.se får din förening en gratis hemsida på Allabrfer.se, Sveriges samlingsplats för bostadsrättsföreningars hemsidor.
Läs våra användarvillkor.
Vi använder RuleMailer för att skicka nyhetsbrev.

Copyright © 2009 Styrelseguiden.se

Styrelseguiden Norden AB
Frejgatan 8
114 20 Stockholm
info@styrelseguiden.se