Offentliggöra Protokoll

Hej,
Jag tror mig ha läst någonstans att det inte är "lagligt" att dela med sig av styrelseprotokollen till medlemmarna. Eller om det var så att styrelsen inte var tvungen att göra detta.

Hur som helst har vi, igen fått begäran från medlemmar att läsa våra protokoll. Styrelsen är generellt emot, eftersom de kan innehålla känslig information om vissa medlemmar. Det vore skönt att ha lite "lag" att luta sig mot.

Erfarenheter?
Av Anders Ljung (3 poster), 16:38, 08 november 2010
dela, offentliggöra, protokoll
Rösta
0,5

Senaste svar på tråden

Styrelsen har inte skyldighet att lämna ut protokoll från vanliga styrelsemöten, tvärt om är det inte att rekommendera. Framför allt inte till en enskild medlem.
Ett tips är att fråga vad personen vill veta / ta reda på genom protokollen.
Öppenhet är klart att föredra i kommunikationen med medlemmarna.
Av Leif Ekeroth (4 poster), 12:41, 12 november 2010
Enmycket vanlig missufattning att styrelseprotokoll skulle vara hemliga för medlemmarna. Hela samhället går mot öppenhet (finns undantag) men jag anser det borde vara olagligt att hemlighålla styrelseprotokoll i brf:er.
Det är ytterst få ärenden som bör vara hemliga, tillexempel pågående diskussioner om vräkning av medlem, pågående anbudsförfrågan. Men dessa ärenden är lätta att "maska" i offentligheten.
Av stephan sundling (6 poster), 12:32, 04 december 2010
Även om protokollen från styrelsesammanträden inte är hemliga är det klart olämpligt att göra dessa tillgängliga för medlemmarna, ett protokoll kan ju som bekant skrivas på olika sätt, det kan t.ex. vara skrivet som ett referatsprotokoll eller ett rent beslutsprotokoll med korta beskrivningar av ärenden. Det är väl mer sällan att protokollet är skrivet på ett sätt som fullständigt beskriver sammanträdet och dess olika ärende. Det kan då bli direkt missvisande och bäddar för missuppfattningar hos vissa medlemmar med en massa strul som följd. Styrelsen skall redovisa sin förvaltning i en årsberättelse samt inför årsstämman, där då medlemmarna kan och skall ställa frågor för klargörande. Vi hade för några år sedan en medlem som på olika sätt fick del av protokollen av en styrelseledamot, det som han då läste och tolkade på sitt sätt använda han i stället för att sprida onyanserad kritik av styrelsen vilket kom att resultera i en mycket dålig stämmning och misstro inom området. Personen i fråga gjorde sig till sist omöjlig i området har sedan några år tillbaka flyttat från området.
Styrelseprotokollen är styrelsens verktyg och ska även käna som del av föreningens historik.
Av Sven Andersson (5 poster), 17:35, 20 mars 2011
Rösta
0,5

Föreningens hemsida på Allabrfer.se

Som medlem på Styrelseguiden.se får din förening en gratis hemsida på Allabrfer.se, Sveriges samlingsplats för bostadsrättsföreningars hemsidor.
Läs våra användarvillkor.
Vi använder RuleMailer för att skicka nyhetsbrev.

Copyright © 2009 Styrelseguiden.se

Styrelseguiden Norden AB
Frejgatan 8
114 20 Stockholm
info@styrelseguiden.se