protokoll vad gäller

Vilka regler gäller egentligen för hantering av styrelsens protokoll?
Jag tänker närmast på de från våra vanliga styrelsemöten, när de kommer till protokoll från stämmor tror jag mig ha ett bra hum (men även här får någon klok fylla in).

-Hur länge måste de arkiveras?
-Får de spridas hur som helst (till övriga medlemmar)?
- Annat man måste tänka på?
Av Sofia Bergvist (3 poster), 17:25, 22 september 2010
lagring, protokoll, regler
Rösta
0,0

Senaste svar på tråden

Styrelsens protokoll liksom stämmoprotokoll skall arkiveras i all tid, dvs så länge föreningen finns.
Styrelseprotokollen är styrelsens verktyg och ska inte spridas vidare till medlemmarna. Stämmoprotokollet ska finnas tillgängligt för medlemmarna, oftast, tre veckor efter stämman avhållits.
Av Sven Andersson (5 poster), 11:16, 18 januari 2011
Rösta
0,0

Föreningens hemsida på Allabrfer.se

Som medlem på Styrelseguiden.se får din förening en gratis hemsida på Allabrfer.se, Sveriges samlingsplats för bostadsrättsföreningars hemsidor.
Läs våra användarvillkor.
Vi använder RuleMailer för att skicka nyhetsbrev.

Copyright © 2009 Styrelseguiden.se

Styrelseguiden Norden AB
Frejgatan 8
114 20 Stockholm
info@styrelseguiden.se