Kritik mot att campingstugor blir bostadsrätter

Att sälja stugor på campingar som bostadsrätter har blivit en ny trend i attraktiva turistorter runt om i landet. Men länsstyrelsen i Halland och Västra Götaland är kritiska och efterlyser tydligare regler.

Kjell Pihl, planarkitekt på länsstyrelsen i Halland menar att bostadsrätterna bryter mot miljöbalkens krav på ett rörligt friluftsliv.
– Syftet är ju inte att stugorna ska ägas av enskilda personer på det viset, utan de ska vara tillgängliga för det rörliga friluftslivet, det är vår syn på det hela, säger han.

Läs mer på sverigesradio.se

Föreningens hemsida på Allabrfer.se

Som medlem på Styrelseguiden.se får din förening en gratis hemsida på Allabrfer.se, Sveriges samlingsplats för bostadsrättsföreningars hemsidor.
Läs våra användarvillkor.
Vi använder RuleMailer för att skicka nyhetsbrev.

Copyright © 2009 Styrelseguiden.se

Styrelseguiden Norden AB
Frejgatan 8
114 20 Stockholm
info@styrelseguiden.se