Svårt få unga till bostadsstyrelser

Sveriges Bostadsrättscentrum (SBC) har kartlagt hur ålders- och könsfördelningen i styrelserna ser ut. Bara 8 procent är under 29 år och sex av tio ledamöter är män. Kartläggningen omfattar 11 514 styrelseledamöter.

Att få folk att ställa upp kan vara svårt. Många tror att arbetet är både påfrestande och tidskrävande.

Läs mer på dn.se

Föreningens hemsida på Allabrfer.se

Som medlem på Styrelseguiden.se får din förening en gratis hemsida på Allabrfer.se, Sveriges samlingsplats för bostadsrättsföreningars hemsidor.
Läs våra användarvillkor.
Vi använder RuleMailer för att skicka nyhetsbrev.

Copyright © 2009 Styrelseguiden.se

Styrelseguiden Norden AB
Frejgatan 8
114 20 Stockholm
info@styrelseguiden.se