Ekonomitips

Att sköta föreningens ekonomi på ett förnuftigt och långsiktigt sätt är en av styrelsens viktigaste uppgifter. Här samlar vi löpande kloka råd och tips på besparingar, nya skatteregler och annat som kan påverka ekonomin.

Vissa ränteinkomster ej längre skattepliktiga för äkta bostadsrättsförening

Regeringsrätten ändrar i en dom den 29 december 2010 tidigare förhandsbesked från Skattenämnden angående beskattning av ränteinkomster.
Domen tar fasta på att enligt gällande grundläggande bestämmelse i inkomstskattelagen (1999:1229, 39 kap. 25 paragraf) skall privatbostadsföretag i fråga om fastighet i Sverige inte ta upp inkomster och dra av utgifter som är hänförliga till fastigheten.
Eftersom det inte finns någon särskild bestämmelse beträffande ränteinkomster får det enskilda fallet avgöra vad som ska anses hänförliga till fastigheten.

I det aktuella fallet rör det sig om ränteinkomster från fonderade medel som avses användas för framtida underhåll och renovering av fastigheten, vilket alltså anses som hänförliga till fastigheten.

I praktiken innebär detta att de föreningar som betalat skatt på ränteinkomster från sparade medel har möjlighet att överklaga till Skatteverket och få skatten tillbaka.
I överklagan skall föreningen ange tydligt vilka ränteinkomster som avses samt hur de sparade medlen kan hänföras till fastigheten.

Notera att domen avser privatbostadsföretag, alltså äkta bostadsrättsföreningar.

Läs Regeringsrättens dom.

Skatteverket förtydligade den 24 mars 2011 att denna möjlighet endast gäller beskattningsår som började 1 januari 2007 eller senare. Läs hela Skatteverkets meddelande.

Du är här Hem ArtiklarEkonomitips

Föreningens hemsida på Allabrfer.se

Som medlem på Styrelseguiden.se får din förening en gratis hemsida på Allabrfer.se, Sveriges samlingsplats för bostadsrättsföreningars hemsidor.
Läs våra användarvillkor.
Vi använder RuleMailer för att skicka nyhetsbrev.

Copyright © 2009 Styrelseguiden.se

Styrelseguiden Norden AB
Frejgatan 8
114 20 Stockholm
info@styrelseguiden.se