Rökinträngning från grannlägenhet

I nedan diskussion från november 2010 reder vi ut steg och åtgärder vid problem mellan grannar.

Fråga:

Vi har en hyresgäst, som med sin rökning har rökskadat sin lägenhet. Denna röklukt är dessutom så stark, att den tränger igenom till en intilliggande lägenhet. Bostadsrättsinnehavaren för denna lägenhet är så störd av detta, att personen i fråga inte kan sova utan att alltid ha fönstret öppet. Kan vi som förening göra något åt saken? Det kanske ska nämnas att Socialstyrelsen betalar hyresgästens hyra, och att denne har en boendestödjare.
 
Tack på förhand för all hjälp och tips!

Svar:

Det är viktigt att en bostadsrättsförening vidtar åtgärder om en hyresgäst eller bostadsrättshavare orsakar olägenhet för kringboende. Regler kring detta upptas både i bostadsrättslagen och den sk hyreslagen som finns i 12 kap. jordabalken.
 
Både hyresgästen och bostadsrättshavaren skall tillse att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. Vidare skall de även i övrigt vid sin användning av lägenheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset. Ansvaret sträcker sig även till övriga familjemedlemmar som bor i lägenheten, gäster och hantverkare.
 
Föreningen både kan och skall agera i många situationer. Om det inte är fråga om särskilt allvarliga störningar skall först den störande hyresgästen eller bostadsättshavaren anmodas att vidta rättelse. I ett första skede, beroende av vilken typ av störning det är, kanske styrelsen ringer på hos den som stör och påtalar frågan. Kanske vet den som stör inte om att den är störande. Om rättelse inte sker kan uppsägning av hyresrätten eller bostadsrätten ske. Även socialnämnden skall kontaktas. Om avflyttning inte sker enligt uppsägningen skall ärendet prövas av hyresnämnd eller domstol. För hyresgästen kan det innebär att denne förlorat sin hyresrätt och för bostadsrättshavaren att han förlorat nyttjanderätten till lägenheten, denne har dock rätt till vad som efter en försäljning av bostadsrätten kvarstår när övriga, såsom föreningen och bank fått betalt för sina krav.
 
Om föreningen inte agerar kan den som blivit störd kräva nedsättning av hyran om denne är hyresgäst och nedsättning av årsavgiften om denne är bostadsrättshavare, därtill kan skadestånd krävas. Det är därav av synnerlig vikt att föreningen åtminstone undersöker klagomål som kommer från grannar för att avgöra om den måste agera rättsligt. Det kan å andra sidan även visa sig att ett klagomål är obefogat och i så fall bör föreningen meddela den som klagar att ytterligare åtgärder inte kommer att vidtas.
 
Det är viktigt att allt sker på korrekt sätt eftersom om uppsägningen inte är juridiskt rätt måste föreningen börja om från början vilket leder till att det kan gå lång tid innan problemet får en lösning.

Susanne Falk, Landahl Advokatbyrå

Föreningens hemsida på Allabrfer.se

Som medlem på Styrelseguiden.se får din förening en gratis hemsida på Allabrfer.se, Sveriges samlingsplats för bostadsrättsföreningars hemsidor.
Läs våra användarvillkor.
Vi använder RuleMailer för att skicka nyhetsbrev.

Copyright © 2009 Styrelseguiden.se

Styrelseguiden Norden AB
Frejgatan 8
114 20 Stockholm
info@styrelseguiden.se