Säkerhetsdörrar

Det blir allt vanligare att byta ut gamla tunna lägenhetsdörrar mot nya säkerhetsdörrar.
Att välja modell eller tillverkare kan dock vara svårt. Det finns ett stort antal modeller att välja mellan och en mängd olika klassificeringar. I den här artikeln reder vi ut vad som gäller.

Brand, säkerhet och ljudisolering

De flesta moderna lägenhetsdörrar som säljs är så kallade kombinationsdörrar. Det innebär att de har skydd för både brand och inbrott samt oftast en ljuddämpande verkan. De olika funktionerna klassificeras dock olika, varför en mängd klassificeringsbeteckningar förekommer för respektive dörr.

Brandskydd

En dörr som endast är utformad för att skydda mot brand kallas normalt för branddörr. Brandskydd för dörrar klassificeras efter täthet mot läckage av brandgaser samt isolering mot temperatur. För att ytterligare komplicera saken något förekommer två olika klassificeringsstandarder, en äldre Svensk och en ny Europeisk. Båda kan förekomma individuellt eller samtidigt, då med den svenska inom parantes. En kortare lathund nedan:

Europeisk standard:

E: Avser täthet.
l2: Avser isolering.

Svensk standard:

E: Avser täthet
l: Avser isolering
A: Betecknar att dörren inte innehåller något brännbart material samt är isolerande.

Samtliga standarder anger också tid för hur många minuter dörren beräknas stå emot en brand.

Exempel:

E30: Dörren klarar endast täthetskravet. Motstår brand i 30 minuter
El2 60, (El 60),(A60): Dörren klarar både isolerings och täthetskravet. Motstår brand i 60 minuter.  

Inbrottsskydd:

Även för skydd mot inbrott finns det en äldre Svensk standard och en nyare Europeisk. Båda klassificeringarna är inriktade på hur länge en dörr står emot ett inbrottsangrepp beroende på vilka verktyg som används.

Den äldre standarden är indelad i fyra klasser:

Svensk standard SS 81 73 45 eller SS 81 81 03

1:  Dörren står emot 3 minuters inbrottsförsök med handverktyg

2: 10 minuter med handverktyg

3: 10 minuter med eldrivna maskiner

4: 20 minuter med eldrivna maskiner

Den nya standarden (ENV 1627) är mer nyanserad och är indelad i sex klasser

Ny standard ENV 1627

1: Inkräktare förväntas försöka bryta sig igenom fönster, dörr eller jalusi genom åverkan utan verktyg (sparka, riva, bända).

2: Lika klass 1, men inkräktaren är utrustad med mindre verktyg som skruvmejsel, tång eller dylikt.

3: Inkräktare förväntas försöka bryta sig igenom med användning av flera skruvmejslar samt kofot.

4: Inkräktare förväntas ha viss erfarenhet av inbrott och utöver verktygen enligt klass 3 även ha tillgång till såg, hammare, yxa, mejslar och batteridriven borrmaskin.

5: Inkräktare förväntas vara en erfaren inbrottstjuv och utöver verktygen enligt klass 3 även ha tillgång till en omfattande uppsättning hand- och maskindrivna verktyg inklusive en vinkelslip med en skiva med 125 mm diameter.

6: Lika klass 5 men inkräktaren är utrustad med vinkelslip med skiva med 230 mm diameter.

Brevlåda på säkerhetsdörr

Säkerhetsdörr finns med och utan brevlåda

Ljudisolering:

Klassificeringen för ljudisolering är på många sätt svårt för oss lekmän att tränga igenom. Detta beror dels på att isoleringen mäts olika för luft och fasta material dels på den skala som används (dB). Ljudisoleringsklassen anges antingen i Rw och dB eller endast i dB.

Det är vanligt med 35 eller 40 dB ljudisolering på kombinationsdörrar.

Exempel:

Rw 40dB: Dörren isolerar mot luftburet ljud motsvarande 40dB

Det är oftast enklare att praktiskt testa hur väl en dörr isolerar mot ljud själv, än att stirra sig blind på en klassification.

 

Läs även diskussioner i forumet om säkerhetsdörrar

Föreningens hemsida på Allabrfer.se

Som medlem på Styrelseguiden.se får din förening en gratis hemsida på Allabrfer.se, Sveriges samlingsplats för bostadsrättsföreningars hemsidor.
Läs våra användarvillkor.
Vi använder RuleMailer för att skicka nyhetsbrev.

Copyright © 2009 Styrelseguiden.se

Styrelseguiden Norden AB
Frejgatan 8
114 20 Stockholm
info@styrelseguiden.se