Elpriset stiger bostadsrättsförening

Vintern är här och med den stigande elpriser.
All försöker se om sitt "hus" men elabonnemangen i vår förening är individuella, per lägenhet (vilket är vanligt). Därför blir möjligheten att förhandla med bolagen klart begränsad.

Har någon erfarenhet av gemensamma abonnemang för hela föreningen som sedan "nycklas" ut på varje medlem. Alltså föreningen betalar all el för föreningen och lägger sedan på elkostnaden på varje medlem.
Av Fred Gladh (3 poster), 15:14, 29 november 2010
abonnemang, el pris, ökning
Rösta
0,0

Senaste svar på tråden

skriv en motion till nästa årsstämma avseende elkostnader.
Kan även gälla annat som varmvattenmätning.
Börja med att föreslå att styrelsen skall göra en utredning om att ändra energiförbrukningskostnaderna för medlemmarna.

om det tillexempel är dags att byta ut mätarna i lägenheterna finns det idag en rad alternativ hur man kan fördela kostnaderna i en brf för framtiden.

Av stephan sundling (6 poster), 09:43, 11 december 2010
Jag har vara involverat i ett antal projekt som berörde just IMD (individuell mätning och debitering). Detta kan absolut sänka kostnaden i form av färre nätavgifter. En tips är att sondera medlemmarna så ni inte har flertalet med fasta elavtal, dessa försvinner nämligen i så fall.

Beroende på lösning så kan IMD öka administrationen, har ni en ekonomisk förvaltare så brukar detta dock vara försumbart.
Av Alfred Lingström (10 poster), 14:43, 30 november 2022
Med vänlig hälsning
Alfred Lingström
Lingström Fastighet
https://www.lingstromfastighet.se/
Av Alfred Lingström (10 poster), 14:43, 30 november 2022
Rösta
0,0

Föreningens hemsida på Allabrfer.se

Som medlem på Styrelseguiden.se får din förening en gratis hemsida på Allabrfer.se, Sveriges samlingsplats för bostadsrättsföreningars hemsidor.
Läs våra användarvillkor.
Vi använder RuleMailer för att skicka nyhetsbrev.

Copyright © 2009 Styrelseguiden.se

Styrelseguiden Norden AB
Frejgatan 8
114 20 Stockholm
info@styrelseguiden.se