Mallar och dokument

Här hittar du standardmallar att användas i styrelsearbetet.

Hyreskontrakt, dokumentsmallar för mötesprotokoll och annat smått och gott.

 

Som vanligt på Styrelseguiden, helt gratis

Blanketter

Bolagsverket Ändringsanmälan

Används när föreningen önskar ändra uppgifter registrerade hos bolagsverket, till exempel nya styrelseledamöter. 266 kB.

Ekonomi

Kontoplan 2009 för bokföring

BAS-Kontoplan för 2009 att användas vid redovisning av föreningens ekonomi. Källa BAS-Kontogruppen. 225 kB.

Hyreskontrakt

Ansökan om uthyrning i andra hand

Mall som förenklar och förtydligar medlemmars ansökan om andrahandsuthyrning, 34 kB.

Besiktningsmall för lägenhet

Vid uthyrning av lägenhet i föreningen är det lämpligt att dokumentera skick och utrustning. Detta skall ske både vid inflyttning och avflyttning. Den här mallen hjälper föreningen att gör detta tydligt och enkelt. , 71 kB.

Inventarielista för andrahandsuthyrning

Mall att användas som bilaga till andrahandsuthyrningskontrakt i de fall lägenheten uthyrs med inventarier. 30 kB.

Kontrakt, Andrahandsuthyrning av lägenhet

Standardavtal att användas mellan medlem och andrahandshyresgäst. 94 kB.

Mötesmallar

Fullmakt Föreningsstämma

Ifyllbar mall att användas av medlem som vill ge fullmakt till ombud att företräda vid föreningsstämma. 30 kB.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Standardmall för kallelse till den årliga föreningsstämman. 22 kB.

Protokollmall för ordinarie föreningsstämma

Ifyllbar mall för protokoll för föreningstämma. Går även att använda som agenda. 30 kB.

Starta ny förening

Bolagsverkets mall för nyregistrering av bostadsrättsförening

Fylls i och skickas till bolagsverket inför den första registreringen av en förening. 201 kB.

Bolagsverkets standardstadgar för bostadsrättsförening

Stadgar för bostadsrättsföreningar skiljer sig åt beroende på de specifika önskemålen inom respektive förening. Denna mall är framtagen av bolagsverket och är neutral. 45 kB.

Protokollmall för konstituerande stämma

Ifyllbar mall för en ny bostadsrättsförenings konstituerande stämma. Källa: Bolagsverket. 36 kB.

Uppsägning

Mall för uppsägning av lokalhyresgäst för villkorsförändring

Mall att användas vid uppsägning för omförhandling av hyresvilkor i samband med att hyresperioden löper ut. Kontakta jurist om ni är osäkra på hur en uppsägning skall gå till. , 34 kB.
Du är här Hem Mallar och dokument

Föreningens hemsida på Allabrfer.se

Som medlem på Styrelseguiden.se får din förening en gratis hemsida på Allabrfer.se, Sveriges samlingsplats för bostadsrättsföreningars hemsidor.
Läs våra användarvillkor.
Vi använder RuleMailer för att skicka nyhetsbrev.

Copyright © 2009 Styrelseguiden.se

Styrelseguiden Norden AB
Frejgatan 8
114 20 Stockholm
info@styrelseguiden.se