Så ser nya amorteringskraven ut

Bolån ska amorteras med 2 procent per år ned till 70 procent och därefter med 1 procent per år ned till 50 procent. Reglerna gäller bara nya bolån. Det meddelar Finansinspektionen.

 

Nedan är finansinspektionens hela pressmeddelande:

 

PRESSMEDDELANDE

 

Nya bolånetagare ska amortera ner sina bolån till 50 procents belåningsgrad. Först ska lånen amorteras med minst 2 procent varje  år ner till 70 procents belåningsgrad. Efter det ska minst 1 procent amorteras årligen ner till 50 procents belåningsgrad.

 

Hushållens skulder innebär risker både för Sveriges ekonomi och för enskilda hushåll. Samtidigt visar FI:s årliga bolåneundersökningar att hushållen har större buffertar i dag än innan bolånetaket infördes 2010. Nästan alla nya bolånetagare med belåningsgrader över 75 procent amorterar och väldigt få hushåll tar lån över bolånetaket.

 

Däremot väljer nya låntagare med lägre belåningsgrader ofta att vänta med att amortera. Det är bekymmersamt eftersom internationella erfarenheter pekar på att hushåll med belåningsgrader över 40–50 procent är benägna att dra ner på annan konsumtion när de ekonomiska förutsättningarna ändras.

 

Det som oroar FI är därför de negativa effekterna på Sveriges ekonomi, de så kallade makroekonomiska riskerna, som kan uppstå om något oväntat händer hushållen eller i omvärlden. Då kan konjunkturnedgångar fördjupas och tillväxten i ekonomin sänkas.

 

FI vill därför att nya bolånetagare ska amortera mer än i dag. Det ökar deras motståndskraft mot störningar och minskar risken att Sveriges ekonomi påverkas negativt om något oväntat händer i Sverige eller i omvärlden.

 

FI:s reglering innebär att nya lån ska amorteras ner i två steg. Ett lån med en belåningsgrad över 70 procent ska amorteras med minst 2 procent av det ursprungliga lånebeloppet varje år. Hushåll med ett lån under 70 procents belåningsgrad ska amortera minst 1 procent per år till dess att belåningsgraden är 50 procent.

 

FI kommer nu att börja arbetet med att ta fram de nya reglerna i detalj. Det beräknas ta några månader. Två viktiga frågor att lösa är definitionerna av nya lån och tillfälliga undantag. Reglerna  kommer att innehålla utrymme för hushåll med tillfälligt ansträngd ekonomi att göra uppehåll med amorteringarna. Det kan till exempel röra sig om situationer där någon i hushållet blir arbetslös, sjuk eller avlider.

 

Nedan har FI tagit fram några exempel på hur regleringen påverkar olika hushåll. Alla exempel utgår från en belåningsgrad på 85 procent:

 

För ett hushåll med 1 miljon kronor i lån blir den månatliga amorteringen 1 700 kronor. Det ska ställas mot den amortering på 1 200 kronor som samma hushåll har idag med Bankföreningens befintliga rekommendation.

Lånar hushållet 2,5 miljoner kronor ökar amorteringen till 4 200 kronor i månaden från dagens 2 900 kronor i månaden.

Tar hushållet ett lån på 5 miljoner kronor behöver de amortera 8 300 kronor i månaden mot dagens 5 900 kronor i månaden.

 

 

Läs mer om de nya reglerna på di.se

Föreningens hemsida på Allabrfer.se

Som medlem på Styrelseguiden.se får din förening en gratis hemsida på Allabrfer.se, Sveriges samlingsplats för bostadsrättsföreningars hemsidor.
Läs våra användarvillkor.
Vi använder RuleMailer för att skicka nyhetsbrev.

Copyright © 2009 Styrelseguiden.se

Styrelseguiden Norden AB
Frejgatan 8
114 20 Stockholm
info@styrelseguiden.se