Kallt i gammalt hus!

Vårt hus är byggt 1904, med ettor som varken byggdes med badrum eller balkonger. Idag har ettorna (som dessutom är hörnlägenheter = kalla ytterväggar) badrum och balkonger med färre element och mer kyl-insläpp som resultat.

Inomhustemperaturerna är således svåra att hålla uppe, hur mycket vi än brassar på med värmen. Vi har ett nytt värmesystem sedan några år sedan som funkar klockrent i övriga lägenheter i huset, men temperaturen är ändå låg i dessa lägenheter.

Någon som har tips på hur vi kan lösa detta? Kan styrelsen tex köpa in extra el-element till dessa lägenheter? Andra förslag?

Hjälp mottages tacksamt!
Av Mia Grafström (1 poster), 13:36, 05 november 2013
temperatur kyla värme klimat
Rösta
0,0

Senaste svar på tråden

Hej Mia,

Svår fråga att ge ett enkelt och rakt svar på.
Använder ni en extern teknisk förvaltare ni kan rådgöra med?

I många äldre hus har man, trots nya värmeanläggningar, kvar de gamla elementen/radiatorerna.
Ibland pga utseende, ibland av kostnadsskäl.

Nya radiatorer har en helt annan möjlighet att växla värmen från "vattnet till luften", vilket skulle kunna lösa uppvärmningsproblemet. Man bör då veta att detta påverkar hela fastighetens distribution av värmen (returvattnet kommer att vara svalare) och kan komma att justeras därefter.

Det är även vanligt att äldre fastigheter inte har separat reglering av vattenflödet per våningsplan eller lägenhet, vilket är vanligare i nya hus. Effekten är att om man ökar effekten gör man detta för samtliga lägenheter. Det klassiska är att det är lagom i de översta lägenheterna och glödhett i gatuplan. Separat reglering per våningsplan eller lägenhet gör systemet mer flexibelt.

Som du förstår är detta inget en lekman skruvar på utan kräver fackkunskap.
Rådgör med er fastighetsförvaltare eller konsult.

Separata el-element skulle kunna vara en möjlighet.
Eftersom värme ingår i avgiften och elen oftast inte, är det troligt att medlemmarna i dessa lägenheter tycker att det bara är en halv lösning.
Av Admin (93 poster), 22:18, 07 november 2013
Jag skulle säga att elradiatorer inte är optimalt med rådande elpriser. Om värmen är ojämnt fördelar i fastigheten så kan istället en injustering vara aktuell. Det vore intressant att veta vad detta nya värmesystem är för något.

Vidare så kan det även hjälpa att se över fönsterlister, fönster och lägenhetsdörrar. En bra grej man i vissa fall kan göra är att montera säkerhetsdörrar som tätar bättre. Ofta kan man då även sänka temperaturen i trapphuset utan att inomhusmiljön försämras.

Med vänlig hälsning
Alfred Lingström
Lingström Fastighet
https://www.lingstromfastighet.se/
Av Alfred Lingström (10 poster), 14:41, 30 november 2022
Rösta
0,0

Föreningens hemsida på Allabrfer.se

Som medlem på Styrelseguiden.se får din förening en gratis hemsida på Allabrfer.se, Sveriges samlingsplats för bostadsrättsföreningars hemsidor.
Läs våra användarvillkor.
Vi använder RuleMailer för att skicka nyhetsbrev.

Copyright © 2009 Styrelseguiden.se

Styrelseguiden Norden AB
Frejgatan 8
114 20 Stockholm
info@styrelseguiden.se