Rökinträngning till grannlägenhet, ansvarsfördelning

Följande fråga kom in anonymt till Styrelseguiden.
Då den är högaktuell på grund av ett domslut i Malmö i dagarna lägger vi ut den här.

"Vi har en hyresgäst, som med sin rökning har rökskadat sin lägenhet. Denna röklukt är dessutom så stark, att den tränger igenom till en intilliggande lägenhet. Bostadsrättsinnehavaren för denna lägenhet är så störd av detta, att personen i fråga inte kan sova utan att alltid ha fönstret öppet. Kan vi som förening göra något åt saken? Det kanske ska nämnas att Socialstyrelsen betalar hyresgästens hyra, och att denne har en boendestödjare.

Tack på förhand för all hjälp och tips!"
Av Admin (93 poster), 13:37, 30 november 2010
ansvar, granne, hyresgäst, Rökning
Rösta
3,3

Senaste svar på tråden

Det är viktigt att en bostadsrättsförening vidtar åtgärder om en hyresgäst eller bostadsrättshavare orsakar olägenhet för kringboende. Regler kring detta upptas både i bostadsrättslagen och den sk hyreslagen som finns i 12 kap. jordabalken.

Både hyresgästen och bostadsrättshavaren skall tillse att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. Vidare skall de även i övrigt vid sin användning av lägenheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset. Ansvaret sträcker sig även till övriga familjemedlemmar som bor i lägenheten, gäster och hantverkare.

Föreningen både kan och skall agera i många situationer. Om det inte är fråga om särskilt allvarliga störningar skall först den störande hyresgästen eller bostadsättshavaren anmodas att vidta rättelse. I ett första skede, beroende av vilken typ av störning det är, kanske styrelsen ringer på hos den som stör och påtalar frågan. Kanske vet den som stör inte om att den är störande. Om rättelse inte sker kan uppsägning av hyresrätten eller bostadsrätten ske. Även socialnämnden skall kontaktas. Om avflyttning inte sker enligt uppsägningen skall ärendet prövas av hyresnämnd eller domstol. För hyresgästen kan det innebär att denne förlorat sin hyresrätt och för bostadsrättshavaren att han förlorat nyttjanderätten till lägenheten, denne har dock rätt till vad som efter en försäljning av bostadsrätten kvarstår när övriga, såsom föreningen och bank fått betalt för sina krav.

Om föreningen inte agerar kan den som blivit störd kräva nedsättning av hyran om denne är hyresgäst och nedsättning av årsavgiften om denne är bostadsrättshavare, därtill kan skadestånd krävas. Det är därav av synnerlig vikt att föreningen åtminstone undersöker klagomål som kommer från grannar för att avgöra om den måste agera rättsligt. Det kan å andra sidan även visa sig att ett klagomål är obefogat och i så fall bör föreningen meddela den som klagar att ytterligare åtgärder inte kommer att vidtas.

Det är viktigt att allt sker på korrekt sätt eftersom om uppsägningen inte är juridiskt rätt måste föreningen börja om från början vilket leder till att det kan gå lång tid innan problemet får en lösning.

Mvh
Susanne Falk, Landahl Advokatbyrå
Av Susanne Falk (12 poster), 14:00, 30 november 2010
För att fortsätta på ovanstående slinga. Vi har ett problem med att grannar stör varandra i vår förening. Huset är från 1901 och därmed lyhört. De störande är en barnfamilj vars barn röjer runt, hoppar och slänger saker på golven i tid och otid. KL 22 är det förvisso tyst dock så har dessa barn då röjt runt sen de kom hem från dagis. På helgerna sägs det att familjen ej går ut med barnen utan att de är hemma och röjer. Detta enligt den underliggande grannen. Hon säger att hon och hennes man sitter med hörselkopor och tittar på TV mm. Det finns fler som hör och störs av dessa barn i huset dock så vill ingen lägga in ett skriftlig klagomål då de inte vill klaga.
Styrelsen mottog en skrivelse med klagomål under föregående år där fler grannar skrivit under. Då stämde vi till möte med denna familj. Det meddelades att mattor skulle läggas ut på golvet. Vilket senare gjordes och det har ej blivit någon skillnad enligt den klagande. Steg två var att be den klagande att skriva ner när hur och var ljudnivåerna förekom. Detta gjordes och styrelsen har genomfört ett möte med den klagande. Då förekom ej ljud från ovanvåningen. Styrelsen skulle ta ytterligare ett möte med den berörda familjen och det är gjort. Dock är det fortfarande ingen skillnad enligt den klagande.
Hur kan vi i styrelsen agera? Kan man på något sätt tvinga dem att lägga in ett nytt golv? För man kan ju ej säga åt barn att vara tysta. Hur kan vi gå tillväga steg för steg? Och kan jag hitta någon form av praxis i detta?
/Jessica
Av anonym användare , 21:43, 14 november 2011
Rösta
3,3

Föreningens hemsida på Allabrfer.se

Som medlem på Styrelseguiden.se får din förening en gratis hemsida på Allabrfer.se, Sveriges samlingsplats för bostadsrättsföreningars hemsidor.
Läs våra användarvillkor.
Vi använder RuleMailer för att skicka nyhetsbrev.

Copyright © 2009 Styrelseguiden.se

Styrelseguiden Norden AB
Frejgatan 8
114 20 Stockholm
info@styrelseguiden.se