Nyheter - Politik

Samlade nyheter kring politik och politiker som påverkar bostadsrättsföreningen.

S Svänger om borttagen reavinstskatt

Socialdemokraterna vill till skillnad från i förra valet inte längre ta bort uppskovsskatten, alltså den skatt som utgår på en del av reavinsten för den som sålt sin bostad, rapporterar Ekot.(TT).

 

I förra valet 2010 ville Socialdemokraterna återinföra fastighetsskatten, och ville kopplat till detta även ta bort uppskovsskatten. Men i årets valrörelse har partiet inga planer på att förändra den kommunala fastighetsavgiften, enligt S ekonomiskpolitiska talesperson Magdalena Andersson.

Kritik mot att campingstugor blir bostadsrätter

Att sälja stugor på campingar som bostadsrätter har blivit en ny trend i attraktiva turistorter runt om i landet. Men länsstyrelsen i Halland och Västra Götaland är kritiska och efterlyser tydligare regler.

Kjell Pihl, planarkitekt på länsstyrelsen i Halland menar att bostadsrätterna bryter mot miljöbalkens krav på ett rörligt friluftsliv.
– Syftet är ju inte att stugorna ska ägas av enskilda personer på det viset, utan de ska vara tillgängliga för det rörliga friluftslivet, det är vår syn på det hela, säger han.

Svårt få unga till bostadsstyrelser

Sveriges Bostadsrättscentrum (SBC) har kartlagt hur ålders- och könsfördelningen i styrelserna ser ut. Bara 8 procent är under 29 år och sex av tio ledamöter är män. Kartläggningen omfattar 11 514 styrelseledamöter.

Att få folk att ställa upp kan vara svårt. Många tror att arbetet är både påfrestande och tidskrävande.

Bostadsrättsföreningarna största ägaren av boarea

Bostadsrättsföreningar är ägare till fastigheter med 63 miljoner kvadratmeter (kvm) bostadsarea medan allmännyttiga bostadsföretag äger 49 miljoner kvm. Dessa båda ägarkategoriers sammanlagda andel av landets totala bostadsarea i hyreshus uppgick till 68 procent enligt den förenklade fastighetstaxeringen 2010.

"Så här kan vi skapa en fungerande bostadsmarknad”

Under lång tid har bostadsdebatten fokuserat på två tänkbara lösningar: en mer marknadsmässig hyressättning och en kraftig ökning av bostadsbyggandet. Men det kommer inte att ske något radikalt på dessa områden. Vad vi i stället behöver är en ny marknad med fri uthyrning av bostadsrätter och egnahem. Det skulle innebära att det faktiskt finns lägenheter att hyra i storstadsregionerna för dem som snabbt behöver en bostad. Förslaget skulle också ge grupper som i dag är utestängda från bostadsmarknaderna en möjlighet att hyra en bostad. För att tala klartext: om man säger nej till detta säger man i praktiken nej till att skapa en bättre fungerande bostadsmarknad, skriver Hans Lind.

Hundbajs problem i Ebbalycke

Problemet med hundbajs är växande och därför måste något göras åt det här. Det är en fråga om hänsyn och renlighet.
Detta framförde Lizzie Andersson i en motion till Bostadsrättsföreningen Ebbalycke. Nu har föreningen antagit hennes motion som sin egen och bland annat tillskrivit Tingsryds kommun för att få hundlatriner utplacerade.

BRF största ägaren av bostadsarea

Bostadsrättsföreningar är ägare till fastigheter med 63 miljoner kvadratmeter (kvm) bostadsarea medan allmännyttiga bostadsföretag äger 49 miljoner kvm. Dessa båda ägarkategoriers sammanlagda andel av landets totala bostadsarea i hyreshus uppgick till 68 procent enligt den förenklade fastighetstaxeringen 2010.

Påtvingade miljökontroller i bostadslägenheter

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Stockholm stad utför sedan några år inspektioner hos bostadsrättsföreningar för att kontrollera att dessa utför sin egenkontroll. På tisdag tar Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslut om tillsynen ska utökas till att miljöinspektören även ska ta sig in i enskilda bostäder.

Slutet för politiska bostadsprocesser

En av de hårdaste motståndarna till ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter lägger nu ner stridsyxan.

"Vi ska göra en översyn"

Efter de skarpa reaktionerna från flera bostadsrättsföreningar i Sörbyängen kommer kommunen att göra en översyn av reglerna, både för friköp och beräkning av tomträttsavgälden, säger Paul Larsson, chef för mark och exploatering.

Männen bestämmer över bostadsrätter

Mer än 60 procent av dem som sitter i styrelserna för landets bostadsrättsföreningar är män och nästan hälften är över 50 år, enligt färsk statistik. Bara i Östergötland är kvinnorna i majoritet.

Men flytta till gettot då!

Mona Masri kommenterar Stad Solidars demonstration mot bostadsrätter i "Möllan" i Malmö..

Rödgrön sväng om fastighetsskatt

De rödgröna pressas till ett nytt besked om fastighetsskatten. Ökade taxeringsvärden ska inte leda till att fler får betala högre skatt. 20 000 husägare slipper den extra kostnaden. Dessutom ska även fritidshus omfattas av begränsningsregeln.

S-ordförande köper bostad i Hunden 10

Trots partiets motstånd mot försäljningen av fastigheten Hunden 10 är den socialdemokratiska arbetarekommunens ordförande Henry Larsson en av dem som köper sin lägenhet i huset.

Rödgröna vill öka boendets orättvisor

De rödgröna partierna vill återinföra fastighetsskatten på småhus med relativt höga taxeringsvärden. Redan i dag betalar villa ägare runt om i landet mångdubbelt mer i boende relaterade skatter och avgifter än dem som bor i bostadsrätt.

Oenighet om ny fastighetsskatt

Trots SCB-statistik som visar att många låginkomsttagare berörs av de rödgrönas förslag om ny fastighetsskatt menar Tomas Östros att det bara är höginkomsttagare som drabbas.

Dags för stambyte i bostadspolitiken

Fyra av tio kommuner har brist på bostäder. Och så mycket som tre av fyra kommuner har brist på hyresrätter, enligt Boverkets årliga kartläggning.

Rättvisa skatteregler kan vi få fler hyresrätter

Fastighetsägarna, hyresgästerna och allmännyttan i gemensamt utspel: Vårt förslag till skattereform gör det möjligt att bygga hyresrätter med rimliga hyror.

Så blir skatterna med Mona Sahlin

De rödgröna har så här långt enats när det gäller fastighetsskatten och skatterabatten för hushållsnära tjänster. Förmögenhetsskatten återstår att komma överens om.

Alliansen: Bort med fastighetsskatt

Fastighetsskatten på bostäder bör tas bort helt. Förutsättningarna för det bör belysas av en utredning, föreslår allianspartierna i riksdagens skatteutskott.
Du är här Hem Nyheter
Föregående

Föreningens hemsida på Allabrfer.se

Som medlem på Styrelseguiden.se får din förening en gratis hemsida på Allabrfer.se, Sveriges samlingsplats för bostadsrättsföreningars hemsidor.
Läs våra användarvillkor.
Vi använder RuleMailer för att skicka nyhetsbrev.

Copyright © 2009 Styrelseguiden.se

Styrelseguiden Norden AB
Frejgatan 8
114 20 Stockholm
info@styrelseguiden.se