Spara energi i tvättstugan

En av de stora energibovarna i fastigheten är tvättstugan. Med modern utrustning kan energi och vattenåtgången minska med upp till 80%.

Artikeln är framtagen av Fastighetetsägarna Stockholm AB ett av våra partnerföretag.

Uppdatering av tvättstugan

Det finns mycket pengar och energi att spara genom att byta ut gammal tvättstugeutrustning mot en ny och energieffektiv maskinpark. Används maskinerna på rätt sätt, med rätt tvättmedelsdosering i tvättmaskinen, rätt tidsinställning på torktumlare och så vidare, kan besparingen för bostadsrättsföreningen bli betydande.

I samband med uppgradering av maskinparken rekommenderas också att se över bokningssystem och antalet tvättider. De två vanligaste irritationsmomenten för gemensamhetsutrymmen i fastigheter.

Det är viktigt att ha rätt antal tvättider för antalet lägenheter som omfattas av tvättstugan. Normalt bör varje lägenhet teoretiskt kunna ha en tvättid i veckan, vilket innebär att det bör finnas en tvättstuga på 35 lägenheter. Om en tvättstuga har färre tider än så kan det vara bra att installera en extramaskin där det går att tvätta utan att maskinen bokas.


Tänk på att ha rätt antal maskiner så att varje lägenhet kan tvätta en gång i veckan.

Kortare tvättid

De senaste två decennierna har det skett mycket utveckling vad gäller teknik i en tvättstuga. Bland annat har tvätthastigheten förbättrats markant, vilket innebär att antalet tvättpass i en tvättstuga kan utökas.

Med rätt utrustning kan en familj idag klara av hela veckotvätten, från smuts till torra rena kläder på tre timmar. Dessutom är maskinerna mer energisnåla nu, vilket är bra både för ekonomin och miljön.

Mängdmätning

I stort sett alla moderna maskiner har någon form av funktion för att mäta tvättmängden. Oavsett metod hjälper mängdmätningen den som tvättar att dosera rätt mängd tvättmedel samt ser till att maskinen doserar rätt mängd vatten vid varje tvättillfälle.

De mest avancerade maskinerna självdoserar tvättmedel, vilket drar ner miljöbelastningen ytterligare.

Låg energiförbrukning

Den lägre förbrukningen hos moderna maskiner härrör bland annat från effektivare och snabbare tvättprogram. Tvättmaskinerna är också högcentrifugerande idag, vilket möjliggör snabbare och billigare torkning. Dessutom innebär högcentrifugeringen att ingen extra centrifug behövs. Gamla centrifuger kan därför tas bort och lämna plats för annan utrustning.

För föreningar med tillgång till energieffektiv uppvärmning av varmvatten (så som berg, eller fjärrvärme) kan energiåtgången minskas ytterligare genom att koppla in det varma vattnet direkt på tvättmaskinen, så att maskinen inte själv behöver värma upp allt vatten.

En tvättmaskin byggd 1989 som underhåller 20 hushåll som alla tvättar tio kilo tvätt per vecka har en tvättkostnad på drygt 20 000 kronor per år. En tvättmaskin byggd 1999 har en kostnad på cirka 10 000 kronor per år, och en tvättmaskin från 2009 cirka 5 000 kronor per år.

Torkning

Torkmöjligheterna ska dimensioneras efter tvättmaskinernas storlek och antal. Många gånger är torkmöjligheterna klart underdimensionerade i förhållande till tvättmaskinerna, vilket gör att den totala tvättiden blir betydligt längre än den behöver vara. Antalet tvättider i en tvättstuga blir därmed onödigt få.

Torkutrusningen bör vara utrustad med automatprogram. Det innebär att utrustningen automatiskt stängs av när tvätten är torr. Torkrum bör i vissa fall bytas ut mot torkskåp, vilka kan vara mer effektiva och energisnåla. Däremot kan ett väl fungerande torkrum med modern torkrumsavfuktare fungera väl i vissa fall.

Ventilationen i tvättstugan ska vara sådan att den optimerar torktiden. Ett luftmixdon möjliggör korrekt luftväxling på ett intelligent sätt. Dessutom bör kringutrustningen, det vill säga vagnar, avlastningsbord, mangel, strykbrädor med mera, anpassas efter resten av utrustningen.

Rätt utformad tvättstuga minskar risken för irritation medlemmarna emellan.

Summering

En genomtänkt uppdatering av tvättstugan kan minska föreningens kostnader samt miljöpåverkan. Modern utrustning ökar antalet tillgängliga tvättider och kan minska den så vanliga friktionen i gemensamhetsutrymmen. 

För att kunna planera hur tvättstugan i just er fastighet bör utformas för att den ska fungera på bästa sätt kan föreningen be om en konsultation hos till exempel Fastighetsägarna Stockholm.

Kom-ihåg-lista för tvättstugeuppdatering:

  • Högcentrifugerande tvättmaskiner
  • Modern tvättmängdsavvägning
  • Utnyttja låg energikostnad i fjärr- och bergvärme, anslut tvättmaskinerna även till varmvatten
  • Torkutrustning med automatprogram
  • Torkutrustningen ska vara korrekt installerad för optimal energiförbrukning
  • Kontrollera ventilationen

Läs även diskussioner i forumet om tvättstugan och energi & miljö.

Föreningens hemsida på Allabrfer.se

Som medlem på Styrelseguiden.se får din förening en gratis hemsida på Allabrfer.se, Sveriges samlingsplats för bostadsrättsföreningars hemsidor.
Läs våra användarvillkor.
Vi använder RuleMailer för att skicka nyhetsbrev.

Copyright © 2009 Styrelseguiden.se

Styrelseguiden Norden AB
Frejgatan 8
114 20 Stockholm
info@styrelseguiden.se