Vad får en valberedning göra?

I nedan diskussion från maj 2010 reder vi ut begrepp och regler kring valberedningens uppgifter.

Fråga:

Valberedningen i vår förening har lagt förslag om att de ska få rätt att disponera nödvändiga resurser som finns inom föreningen, delta på sammanträden, ta del av protokoll, följa styrelsen verskamhet under året, ansvara för introduktion av nya medlemmar, upprätta en intern kvalitetsmanual som dokumenterar Valberedningens rutiner och verktyg, med mera.

Jag utgår från att det krävs en stadgeändring för att genomföra detta - men är det lämpligt?

Svar:

Martin,

Valberedningen har ingen rätt att ta del av styrelseprotokoll eller delta på styrelsesammanträden under verksamhetsåret. Jag anser dessutom att det inte är lämpligt.

Däremot är det riktigt och vanligt att styrelsen bjuder in valberedningen till ett styrelsemöte för att de skall kunna informeras sig om någon/några önskar lämna sina uppdrag och om någon/några kan tänka sig omval samt även får insyn i vilka egenskaper som kan behövas hos de nya ledamöterna. Avgår tex sekreteraren eller ordföranden kan det vara bra att veta om de skall söka efter personer för just de posterna eller om några befintliga ledamöter önskar ta över rollerna.

Om de personer som ingår i valberedningen även visar intresse att såsom en arbetsgrupp svara för introduktion av nya medlemmar är det naturligtvis inget som hindrar att de utför detta arbete på styrelsens uppdrag, men de gör det inte i rollen som valberedning.

Att valberedningen upprättar en kvalitetsmanual och dokumenterar rutiner, verktyg m.m är ett bra förslag och det finns inget som hindrar att dokumenten tas fram. Om valberedningen skall ha rätt eller inte att disponera över nödvändiga resurser inom föreningen beror helt på vad de vill nyttja.

Har du närmare kunskap om vad de anser att de behöver för att utföra sitt uppdrag?

Någon stadgeändring krävs inte för åtgärderna enligt ovan.


Susanne Falk, Landahl Advokatbyrå

Föreningens hemsida på Allabrfer.se

Som medlem på Styrelseguiden.se får din förening en gratis hemsida på Allabrfer.se, Sveriges samlingsplats för bostadsrättsföreningars hemsidor.
Läs våra användarvillkor.
Vi använder RuleMailer för att skicka nyhetsbrev.

Copyright © 2009 Styrelseguiden.se

Styrelseguiden Norden AB
Frejgatan 8
114 20 Stockholm
info@styrelseguiden.se