Bristande föreställningar om stambyten

Det tar i genomsnitt fyra–åtta år från det att rörsaneringen första gången på allvar diskuteras på stämman tills det att anbudsförfrågan skickas ut. Till detta kommer själva entreprenaden. Vi talar om hundratals timmar av arbete och jämförande forskning av vad som är bäst just för det egna huset. Inga saneringsprojekt klubbas igenom på stämmor utan att aktieägarna vet vad de besluter om.

Läs mer på hbl.se

Föreningens hemsida på Allabrfer.se

Som medlem på Styrelseguiden.se får din förening en gratis hemsida på Allabrfer.se, Sveriges samlingsplats för bostadsrättsföreningars hemsidor.
Läs våra användarvillkor.
Vi använder RuleMailer för att skicka nyhetsbrev.

Copyright © 2009 Styrelseguiden.se

Styrelseguiden Norden AB
Frejgatan 8
114 20 Stockholm
info@styrelseguiden.se